Văn hóa MISA
MISA đã xây dựng một văn hóa đặc trưng, độc đáo, riêng biệt và mọi thành viên khi gia nhập đều trở thành một yếu tố quan trọng của văn hóa ấy. Văn hóa MISA khiến cho bất cứ thành viên nào mới gia nhập MISA đều cảm nhận được rằng họ bắt đầu tham gia vào một “nền” văn hóa cộng đồng có bản sắc riêng.
Con người MISA
Các hoạt động thể thao
Các hoạt động văn nghệ